Laatste bijwerking website:
16 oktober 2020.
De websitebeheerder.

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss

Stem t/m 25 oktober op onze vereniging in de Rabo ClubSupport 2020..........Vanwege de verscherpte coronamaatregelen op 14 oktober heeft de NJBB besloten de NPC 2020-2021 voor de 2e t/m de 6e klasse per direct te beëindigen.......Ook heeft ons bestuur de speelmogelijkheden op onze club verder moeten beperken.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Maar nog liever begroeten wij u persoonlijk op
onze accommodatie:  Macharenseweg 20, 5346 JM in Oss, tel. 0412-652581.
Ons complex maakt deel uit van het gemeentelijk sportpark De Rusheuvel.

Vaste items:
Jaarkalender (+ inschrijving op onze NJBB cat.3 toernooien).
De geschiedenis van Boules de Boeuf van 1983-2014
.
Foto's vanaf 2002 tot heden vanuit onze eigen vereniging.
Foto's 2007-2016 vanuit vroegere NJBB Afdeling 05.

Gebruiksaanwijzing AED apparaat (pdf-bestand).
On-line instructie voor onze barvrijwilligers.
Privacy Policy t.a.v. onze leden
(pdf-bestand).

De pdf-bestanden op onze website zijn o.a. te zien met het gratis programma  Adobe Reader dat met onderstaande link is te downloaden.

Het actuele verenigingsnieuws

Coronanieuws met betrekking tot sportactiviteiten.
Vanaf 14 oktober geldt er weer nieuwe strikte regelgeving rond het sporten.
De NJBB heeft naar aanleiding hiervan in haar vergadering van 14 oktober een aantal besluiten moeten nemen die onze sport hard raken. Zie de besluitvorming.
Om nog enigszins binnen de nu geldende kaders verantwoord te kunnen sporten heeft NOC/NSF een specifiek petanque-sportprotocol
(pdf-bestand versie15102020) opgezet.
Hierin wordt de regel gehanteerd dat er bij het sporten zo weinig en zo kort mogelijk contactmomenten mogen zijn. Daarom mag er slechts beperkt in tijd en in groepjes van 4 gesport worden. Voor onze sport komt dit neer op uitsluitend spelen in doublettenvorm of tête-à-tête. Vanwege deze beperkingen naast de maximaal toegestane groepsgrootte in de binnenhal van 30 personen heeft ons bestuur
de reguliere openingstijden daarop aangepast ingaande 15 oktober.
De woensdag- en donderdagavond openstelling wordt nu van 19:00 tot 21:30 uur en de zondagopenstelling wordt nu van 11:00 tot 14:00 uur. Op middagen wordt gesloten om 15:30 uur.
Hou hier rekening mee en toon begrip. Prioriteit ligt nu bij onze gezondheid.

Nationale Petanque Competitie (NPC) 2020-2021 en corona.
Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen die zijn ingegaan op woensdag 14 oktober heeft de NJBB in haar vergadering van 14 oktober besloten om de NPC 2020-2021 per direct te beëindigen voor de 2e t/m de 6e klasse.
Zie de nadere toelichting vanuit de NJBB.

Stem t/m 25 oktober op onze vereniging in de Rabo ClubSupport 2020.
Juist nu in deze moeilijke tijd is elk steuntje voor onze club belangrijk.
Kijk hier voor de verdere info.

Draagt u onze vereniging een warm hart toe?
Kijk dan hier naar de mogelijkheid om ons te ondersteunen.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender | Lidmaatschap | Aangepaste speeltijden per 15 oktober 2020

Ingang Macharenseweg
Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581