Laatste bijwerking website: 6 juli 2020.
De websitebeheerder.

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss

Per 1 juli kan er op onze accommodatie weer (onder de dan geldende voorwaarden) volledig gespeeld worden..........Clubcompetitie 2020 komt geheel te vervallen................19 juni heeft de NJBB de conceptindeling van de NPC 2020-2021 gepubliceerd...........Woensdag 8 juli is nu de nieuwe datum voor de uitgestelde Jaarvergadering.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Maar nog liever begroeten wij u persoonlijk op
onze accommodatie:  Macharenseweg 20, 5346 JM in Oss, tel. 0412-652581.
Ons complex maakt deel uit van het gemeentelijk sportpark De Rusheuvel.

Vaste items:
Jaarkalender (+ inschrijving op onze NJBB cat.3 toernooien).
NPC 2020-2021 conceptindeling 19062020
(pdf-bestand).
De geschiedenis van Boules de Boeuf van 1983-2014.
Foto's vanaf 2002 tot heden vanuit onze eigen vereniging.
Foto's 2007-2016 vanuit vroegere NJBB Afdeling 05.

Gebruiksaanwijzing AED apparaat (pdf-bestand).
On-line instructie voor onze barvrijwilligers
Privacy Policy t.a.v. onze leden
(pdf-bestand).

De pdf-bestanden op onze website zijn o.a. te zien met het gratis programma  Adobe Reader dat met onderstaande link is te downloaden.

Het actuele verenigingsnieuws

Coronanieuws met betrekking tot sportactiviteiten.
Minister-president Rutte heeft op 6 mei de routekaart gepresenteerd voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Welke maatregelen gelden er vanaf 11 mei c.q. 1 juli voor sport en vrije tijd binnen de gemeente Oss? Kijk hier.
Vanaf 1 juli is meer versoepeling in de maatregelen in relatie tot het coronavirus van kracht. Er kan weer zowel binnen als buiten gespeeld worden (onder voorwaarden en met in achtneming van 1.5 meter) op de reguliere speeltijden. Om verantwoord te kunnen sporten is er een algemeen NOC/NSF-protocol opgezet. In het verlengde daarvan is er door de NJBB  ook een specifiek petanque-protocol (pdf bestand versie 6 juli) opgesteld.
Let op: 1.5 meter regel is in het petanque-protocol vanaf 6 juli bij ALLE situaties bindend !!

Woensdag 8 juli is de nieuwe datum voor de uitgestelde Jaarvergadering.
Ontvangst vanaf 19:30 uur. Aanvang vergadering 20:00 uur.

Clubcompetitie 2020 komt te vervallen.
Vanwege de coronamaatregelen die deze competitie van medio maart tot 1 september** zouden onderbreken heeft de Technische Commissie Wedstrijdzaken 21 juni besloten deze jaargang in zijn geheel te laten vervallen. We hopen op betere tijden in 2021.
**Noot: 24 juni is verruiming van de coronamaatregelen afgekondigd. Die houden in dat er vanaf 1 juli weer (onder voorwaarden) gespeeld kan worden en dat het eerder geldende verbod om te spelen tot 1 september is komen te vervallen.

Nationale Petanque Competitie (NPC) 2020-2021.
Bij de NJBB zijn ondanks de coronacrisis de voorbereidingen voor de volgende editie NPC in volle gang. Tot de aanmeldingsdatum van 3 mei hebben zich 8 teams van onze vereniging voor deze competitie ingeschreven. .
19 juni is de voorlopige poule-indeling
(pdf-bestand) vanuit de NJBB gepubliceerd. Er kunnen geen rechten aan deze indeling worden ontleent voor vrijdag 7 augustus. Tot 12 juli kan er op deze conceptindeling worden gereageerd via secretaris en NPC contactpersoon Ton Hulshof. Uitsluitend via hem zullen alle verdere contacten rond de NPC naar de bond toe verlopen
Kijk hier naar alle belangrijke punten rond de komende NPC 2020-2021.

Draagt u onze vereniging een warm hart toe?
Kijk dan hier naar de mogelijkheid om ons te ondersteunen.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender | Lidmaatschap | Speeltijden

Ingang Macharenseweg
Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581