Laatste bijwerking website:
15 februari 2021.
De websitebeheerder.

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss

RPS (ReglementPetanqueSport) gewijzigd ingaande 20 januari 2021; zie rubriek Spelregels.......... Onze gehele accommodatie is vanwege de harde lockdown gesloten voor tenminste de periode 15 december 2020 t/m 2 maart 2021...........Voor januari, februari en maart 2021 zijn alle geplande wedstrijdactiviteiten van de jaarkalender komen te vervallen.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Maar nog liever begroeten wij u persoonlijk op
onze accommodatie:  Macharenseweg 20, 5346 JM in Oss, tel. 0412-652581.
Ons complex maakt deel uit van het gemeentelijk sportpark De Rusheuvel.

Vaste items:
Jaarkalender (+ inschrijving op onze NJBB cat.3 toernooien).
De geschiedenis van Boules de Boeuf van 1983-2014
.
Foto's vanaf 2002 tot heden vanuit onze eigen vereniging.
Foto's 2007-2016 vanuit vroegere NJBB Afdeling 05.

Gebruiksaanwijzing AED apparaat (pdf-bestand).
On-line instructie voor onze barvrijwilligers.
Privacy Policy t.a.v. onze leden
(pdf-bestand).

De pdf-bestanden op onze website zijn o.a. te zien met het gratis programma  Adobe Reader dat met onderstaande link is te downloaden.

Het actuele verenigingsnieuws

Coronanieuws met betrekking tot sportactiviteiten.
Vanaf dinsdag 15 december geldt er vanuit overheidswege een z.g. harde lockdown vanwege het grote aantal toegenomen besmettingen. Dat heeft ook ingrijpende gevolgen voor onze sport.
Zie hiervoor de uitgebreide toelichting vanuit de  NJBB.
Kort samengevat komt het erop neer dat er alleen nog buiten in groepsverband van max. 2 personen mag worden gespeeld met in achtneming van alle al eerder afgekondigde regels.
Deze zeer beperkende regelgeving heeft dan ook geleid tot de volgende bestuursmaatregel;
Het clubbestuur heeft besloten de gehele accommodatie te sluiten gedurende
de (verlengde) lockdownperiode van dinsdag 15 december 2020 t/m dinsdag 2 maart 2021.

Voor januari, februari en maart zijn alle geplande wedstrijdactiviteiten komen te vervallen.
De Technische Commissie Wedstrijdzaken van Boules de Boeuf heeft in haar vergadering van 3 december 2020 besloten om in ieder geval voor de maand januari 2021 alle geplande wedstrijdactiviteiten uit de jaarkalender te laten vervallen. Op 15 januari is aansluitend besloten om ook de geplande activiteiten van februari en maart 2021 te laten vervallen. Het is namelijk niet reëel meer om te verwachten dat er in die maanden binnen in wedstrijdverband gespeeld zal mogen worden. Voor de invulling van het nieuwe jaarprogramma 2021-2022 zal periodiek gekeken worden naar de situatie van het moment.

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021.
De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een overzicht gemaakt. Zie verder bij onze rubriek Spelregels.

Draagt u onze vereniging een warm hart toe?
Kijk dan hier naar de mogelijkheid om ons te ondersteunen.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender | Lidmaatschap | Speeltijden per 15 december 2020 opgeschort

Ingang Macharenseweg
Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581