Laatste bijwerking website: 19 juli 2020.
De websitebeheerder.

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss

Vanwege de coronacrisis zijn naast onze interne Clubcompetitie nu ook alle toernooien van onze vereniging in 2020 komen te vervallen...........Per 1 juli kan er op onze accommodatie weer (onder de dan geldende voorwaarden) gespeeld worden..........19 juni heeft de NJBB de conceptindeling van de NPC 2020-2021 gepubliceerd.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Maar nog liever begroeten wij u persoonlijk op
onze accommodatie:  Macharenseweg 20, 5346 JM in Oss, tel. 0412-652581.
Ons complex maakt deel uit van het gemeentelijk sportpark De Rusheuvel.

Vaste items:
Jaarkalender (+ inschrijving op onze NJBB cat.3 toernooien).
NPC 2020-2021 conceptindeling 19062020
(pdf-bestand).
De geschiedenis van Boules de Boeuf van 1983-2014.
Foto's vanaf 2002 tot heden vanuit onze eigen vereniging.
Foto's 2007-2016 vanuit vroegere NJBB Afdeling 05.

Gebruiksaanwijzing AED apparaat (pdf-bestand).
On-line instructie voor onze barvrijwilligers
Privacy Policy t.a.v. onze leden
(pdf-bestand).

De pdf-bestanden op onze website zijn o.a. te zien met het gratis programma  Adobe Reader dat met onderstaande link is te downloaden.

Het actuele verenigingsnieuws

Coronanieuws met betrekking tot sportactiviteiten.
Vanaf 11 mei c.q. 1 juli gelden deze gemeentelijke regels voor sport en vrije tijd in Oss.
Vanaf 1 juli is meer versoepeling in de maatregelen in relatie tot het coronavirus van kracht. Er kan weer zowel binnen als buiten gespeeld worden (onder voorwaarden en met in achtneming van 1.5 meter) op de reguliere speeltijden. Om verantwoord te kunnen sporten is er een algemeen NOC/NSF-protocol opgezet. In het verlengde daarvan is er door de NJBB  ook een specifiek petanque-protocol (pdf bestand versie 6 juli) opgesteld.
Let op: 1.5 meterregel geldt in het petanque-protocol van 6 juli nu bij ALLE situaties!!
Volg ook de actuele info vanuit de NJBB rond het coronavirus.

Woensdag 8 juli was de (lang) uitgestelde Jaarvergadering.
68 leden telde deze vergadering waarin bestuurslid Arie van Lieverloo aftrad, Natacha de Bijl en Mari de Groot als bestuursleden werden benoemd, Rob de Ridder als jubilaris werd gehuldigd, de contributie voor 2020 en de jaarkalender 2020-2021 werden vastgesteld. Vanwege de coronacrisis komen alle toernooien voor 2020 te vervallen. In de bestuursvergadering van 17 augustus zal er een nieuw bestuur met taakverdeling voor onze vereniging worden gekozen.

Clubcompetitie 2020 komt te vervallen.
Vanwege de coronamaatregelen die deze competitie van medio maart tot 1 september** zouden onderbreken heeft de Technische Commissie Wedstrijdzaken 21 juni besloten deze jaargang in zijn geheel te laten vervallen. We hopen op betere tijden in 2021.
**Noot: 24 juni is verruiming van de coronamaatregelen afgekondigd. Die houden in dat er vanaf 1 juli weer (onder voorwaarden) gespeeld kan worden en dat het eerder geldende verbod om te spelen tot 1 september is komen te vervallen.

Nationale Petanque Competitie (NPC) 2020-2021.
Bij de NJBB zijn ondanks de coronacrisis de voorbereidingen voor de volgende editie NPC in volle gang. Tot de aanmeldingsdatum van 3 mei hebben zich 8 teams van onze vereniging voor deze competitie ingeschreven.
19 juni is de voorlopige poule-indeling
(pdf-bestand) vanuit de NJBB gepubliceerd. Er kunnen geen rechten aan deze indeling worden ontleend voor vrijdag 7 augustus.Tot 12 juli kan er op deze conceptindeling worden gereageerd bij secretaris en NPC contactpersoon Ton Hulshof. Uitsluitend via hem zullen alle verdere contacten rond de NPC naar de bond toe verlopen
Kijk hier naar alle belangrijke punten rond de komende NPC 2020-2021.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender | Lidmaatschap | Speeltijden

Ingang Macharenseweg
Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581