Laatste bijwerking website:
4 juni 2021.
De websitebeheerder.

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss

Vanaf 5 juni weer meer versoepeling in de coronabeperkingen..........Alle geplande toernooiactiviteiten t/m juni 2021 komen te vervallen.........Jaarvergadering opnieuw uitgesteld naar woensdag 21 juli 2021.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Maar nog liever begroeten wij u persoonlijk op
onze accommodatie:  Macharenseweg 20, 5346 JM in Oss, tel. 0412-652581.
Ons complex maakt deel uit van het gemeentelijk sportpark De Rusheuvel.

Vaste items:
Jaarkalender (+ inschrijving op onze NJBB cat.3 toernooien).
De geschiedenis van Boules de Boeuf van 1983-2014
.
Foto's vanaf 2002 tot heden vanuit onze eigen vereniging.
Foto's 2007-2016 vanuit vroegere NJBB Afdeling 05.

Gebruiksaanwijzing AED apparaat (pdf-bestand).
On-line instructie voor onze barvrijwilligers.
Privacy Policy t.a.v. onze leden
(pdf-bestand).

De pdf-bestanden op onze website zijn o.a. te zien met het gratis programma  Adobe Reader dat met onderstaande link is te downloaden.

Het actuele verenigingsnieuws

Coronanieuws met betrekking tot sportactiviteiten.
Vanaf zaterdag 5 juni 2021 geldt er  een verdere versoepeling in de coronabeperkingen.
Dat betekent een duidelijke verruiming in het gebruik van onze accommodatie en in de  sportbeoefening. We mogen dan met maximaal 50 personen samen sporten zowel binnen als buiten.

Ook het terras en de kantine gaan open met inachtneming van 1.5 meter en gebruik binnen van een mondkapje (behalve tijdens het zitten en het sporten).
Lees het laatste NJBB sportprotocol van 1 juni 2021 (pdf-bestand) voor de volledige informatie.
Ook onze openingstijden zijn verder verruimd.

Woensdag 21 juli 2021 is onze (uitgestelde) Jaarvergadering.
De geplande jaarvergadering van 10 februari 2021 is vanwege de coronacrisis (opnieuw) uitgesteld, nu naar woensdag 21 juli 2021. In de jaarvergadering moet ook de jaarkalender met clubactiviteiten worden vastgesteld. Omdat de oude jaarkalender 2020-2021 per april afliep is besloten om de nieuwe jaarkalender 2021-2022 (pdf-bestand) voortijdig als concept te publiceren. Helaas moesten daarvan al veel geplande onderwerpen geschrapt worden om coronaredenen en om onderbezetting met wedstrijdkader bij voorgenomen NJBB cat.3 toernooien.
Dit concept wordt steeds actueel gehouden.

Alle geplande toernooiactiviteiten t/m juni komen te vervallen.
De Technische Commissie Wedstrijdzaken van Boules de Boeuf heeft noodgedwongen inmiddels alle toernooiactiviteiten t/m juni moeten laten vervallen. Voor de verdere invulling van het jaarprogramma 2021-2022 (pdf-bestand) zal er steeds gekeken worden naar de situatie van het moment. Zie ook het vorige item over de uitgestelde jaarvergadering.

Nationale Petanque Competitie (NPC) 2021-2022.
Tot de aanmeldingsdatum van 24 mei hebben 6 teams zich namens BdB ingeschreven bij secretaris en NPC contactpersoon Ton Hulshof. Uitsluitend via hem zullen alle verdere contacten rond de NPC naar de bond toe verlopen.
Uiterlijk 9 juli wordt de voorlopige indeling gepubliceerd en wordt een e-mail naar alle NPC-contactpersonen verstuurd. Er kunnen geen rechten aan de indeling worden ontleent voor vrijdag  20 augustus, de datum waarop de definitieve indeling wordt gepubliceerd. Kijk hier naar de berichtgeving vanuit de NJBB voor de komende NPC 2021-2022.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender 2021-2022 | Lidmaatschap | Speeltijden per 5 juni 2021

Ingang Macharenseweg
Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581