Laatste bijwerking website:
7 april 2021.
De websitebeheerder.

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss

Vanaf dinsdag 16 maart 2021 is er enige verruiming van de coronabeperkingen. Op ons complex mag er dan ALLEEN BUITEN weer onder de bekende voorwaarden in doubletvorm gespeeld worden.........De binnenaccommodatie blijft in ieder geval gesloten t/m dinsdag 20 april 2021........RPS (ReglementPetanqueSport) gewijzigd ingaande 20 januari 2021; zie rubriek Spelregels..........Voor januari t/m april 2021 zijn alle geplande wedstrijdactiviteiten van de jaarkalender komen te vervallen.........Jaarvergadering uitgesteld naar woensdag 2 juni 2021.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Maar nog liever begroeten wij u persoonlijk op
onze accommodatie:  Macharenseweg 20, 5346 JM in Oss, tel. 0412-652581.
Ons complex maakt deel uit van het gemeentelijk sportpark De Rusheuvel.

Vaste items:
Jaarkalender (+ inschrijving op onze NJBB cat.3 toernooien).
De geschiedenis van Boules de Boeuf van 1983-2014
.
Foto's vanaf 2002 tot heden vanuit onze eigen vereniging.
Foto's 2007-2016 vanuit vroegere NJBB Afdeling 05.

Gebruiksaanwijzing AED apparaat (pdf-bestand).
On-line instructie voor onze barvrijwilligers.
Privacy Policy t.a.v. onze leden
(pdf-bestand).

De pdf-bestanden op onze website zijn o.a. te zien met het gratis programma  Adobe Reader dat met onderstaande link is te downloaden.

Het actuele verenigingsnieuws

Coronanieuws met betrekking tot sportactiviteiten.
Vanaf dinsdag 15 december geldt er vanuit overheidswege een z.g. harde lockdown vanwege het grote aantal toegenomen besmettingen. Dat heeft ook ingrijpende gevolgen voor onze sport.
Zie hiervoor de uitgebreide toelichting vanuit de  NJBB.
Vanaf dinsdag 16 maart 2021 is de BUITENACCOMMODATIE weer opengesteld. Vanaf die datum geldt er enige verruiming van de beperkingen, waarbij er ALLEEN BUITEN in groepsverband van max. 4 personen onder de bekende voorwaarden gespeeld mag worden.  Er kan dus weer in doubletvorm gespeeld worden. Let goed op de AANGEPASTE speeltijden ook in relatie tot de jaarkalender 2021-2022 (pdf-bestand)!!!

De BINNENACCOMMODATIE blijft in ieder geval t/m dinsdag 20 april 2021 gesloten.

Woensdag 2 juni 2021 is onze (uitgestelde) Jaarvergadering.
Deze geplande jaarvergadering van 10 februari 2021 is vanwege de coronacrisis uitgesteld naar woensdag 2 juni 2021. In de jaarvergadering moet  ook de jaarkalender met clubactiviteiten worden vastgesteld. Omdat de oude jaarkalender 2020-2021 per april afloopt is daarom besloten om de nieuwe jaarkalender 2021-2022 (pdf-bestand) voortijdig als concept te publiceren. Helaas moesten daarvan al veel geplande onderwerpen geschrapt worden om coronaredenen en om onderbezetting met wedstrijdkader bij voorgenomen NJBB cat.3 toernooien.
Dit concept wordt steeds actueel gehouden.

Voor januari t/m april zijn alle geplande wedstrijdactiviteiten komen te vervallen.
De Technische Commissie Wedstrijdzaken van Boules de Boeuf heeft in haar vergadering van 3 december 2020 al besloten om in ieder geval voor de maand januari 2021 alle geplande wedstrijdactiviteiten uit de jaarkalender te laten vervallen. Aansluitend op de verlenging van de opgelegde beperkingen rond de coronacrisis zijn inmiddels ook de maanden februari, maart en april voor wedstrijdactiviteiten vervallen verklaard. Voor de verdere invulling van het jaarprogramma 2021-2022 (pdf-bestand) zal er steeds gekeken worden naar de situatie van het moment. Zie ook het vorige item over de uitgestelde jaarvergadering.

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021.
De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen heeft de reglementencommissie een overzicht gemaakt. Zie verder bij onze rubriek Spelregels.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender 2021-2022 | Lidmaatschap | Speeltijden per 16 maart 2021

Ingang Macharenseweg
Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581