Laatste bijwerking website:
18 november 2020.
De websitebeheerder.

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss

Vanaf donderdag 19 november kan er weer beperkt gesport worden op ons complex...........Onze vereniging heeft € 522,66 behaald in de Rabo ClubSupport 2020.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Maar nog liever begroeten wij u persoonlijk op
onze accommodatie:  Macharenseweg 20, 5346 JM in Oss, tel. 0412-652581.
Ons complex maakt deel uit van het gemeentelijk sportpark De Rusheuvel.

Vaste items:
Jaarkalender (+ inschrijving op onze NJBB cat.3 toernooien).
De geschiedenis van Boules de Boeuf van 1983-2014
.
Foto's vanaf 2002 tot heden vanuit onze eigen vereniging.
Foto's 2007-2016 vanuit vroegere NJBB Afdeling 05.

Gebruiksaanwijzing AED apparaat (pdf-bestand).
On-line instructie voor onze barvrijwilligers.
Privacy Policy t.a.v. onze leden
(pdf-bestand).

De pdf-bestanden op onze website zijn o.a. te zien met het gratis programma  Adobe Reader dat met onderstaande link is te downloaden.

Het actuele verenigingsnieuws

Coronanieuws met betrekking tot sportactiviteiten.
Er kan vanaf donderdag 19 november, zij het beperkt, weer gesport worden onder de voorwaarden die opgesteld waren op 14 oktober. De kantine blijft in alle gevallen gesloten.
Om nog enigszins binnen de nu geldende kaders verantwoord te kunnen sporten heeft NOC/NSF een specifiek petanque-sportprotocol (pdf-bestand versie15102020) opgezet.
Hierin wordt de regel gehanteerd dat er bij het sporten zo weinig en zo kort mogelijk contactmomenten mogen zijn. Daarom mag er slechts beperkt in tijd en in groepjes van 4 gesport worden. Voor onze sport komt dit neer op uitsluitend spelen in doublettenvorm of tête-à-tête. Vanwege deze beperkingen naast de maximaal toegestane groepsgrootte in de binnenhal van 30 personen zijn
de reguliere openingstijden gewijzigd en daarop afgestemd.
De woensdag- en donderdagavond openstelling is nu van 19:00 tot 21:30 uur en de zondagopenstelling is nu van 11:00 tot 14:00 uur. Op middagen wordt gesloten om 15:30 uur.
Hou hier rekening mee en toon begrip. Prioriteit blijft liggen bij onze gezondheid.

Nationale Petanque Competitie (NPC) 2020-2021 en corona.
Naar aanleiding van de verscherpte coronamaatregelen die zijn ingegaan op woensdag 14 oktober heeft de NJBB in haar vergadering van 14 oktober besloten om de NPC 2020-2021 per direct te beëindigen voor de 2e t/m de 6e klasse.
Zie de nadere toelichting vanuit de NJBB.

Onze vereniging heeft € 522,66 behaald in de Rabo ClubSupport 2020.
Alle stemmers en de Rabobank weer bedankt voor dit mooie bedrag.

Draagt u onze vereniging een warm hart toe?
Kijk dan hier naar de mogelijkheid om ons te ondersteunen.

Privacy Policy t.a.v. onze leden (pdf-bestand).

Boules de Boeuf pétanquevereniging Oss | Bestuur en Organisatie | De Vereniging | De Accommodatie | De Binnenaccommodatie | De Buitenaccommodatie | Spelregels | Jaarkalender | Lidmaatschap | Speeltijden per 19 november 2020

Ingang Macharenseweg
Adres clubgebouw:
Macharenseweg 20
5346 JM Oss
Telefoonnummer clubgebouw: 0412-652581